Pomôcky a zariadenia pre tlačiarenský priemysel

Sme dodávateľom zariadení a pomôcok potrebných pre technikov – metrické pravítka, pomocné materiály (kontrola odtieňov Farbbrille, farebné škály, viskozimetre a ďalšie..). Montážne pomôcky (lupy, mikroskopy a iné).

Metrické pravítka

Nátlačkové strojčeky

Prístroje na kontrolu a meranie

Testovacie fixky a atramenty na skúšanie povrchového napätia

Montážne zariadenia