kr-print@kr-print.sk

+421 905 768 079

Hĺbkotlač Bratislava - K+R Print spol. s r.o.

Sme distribútorom spoločnosti

Rakle Bratislava - sleeve

Vývoj a výroba tlačových raklí

Pozrite si návod pre výber rakle:

Ceny za produkty a služby

Ceny sú pre rozmanitosť technológie a strojového parku zákazníkov rôzne.

Stieracie rakle sa dodávajú navinuté v kotúči á 100 m v balení. Požadovanú pracovnú dĺžku rakle si narežete priamo z upnutého balenia v rezačke rakle.

Zastupujeme renomovaných výrobcov z EÚ s dlhodobou tradíciou na trhu.

Referencie a certifikáty ISO našich dodávateľov predkladáme našim zákazníkom k ponukám.

Výroba raklí pre flexo a hĺbkotlačový priemysel

Tlač je komplexný proces, našim najdôležitejším cieľom je pomôcť k čo najlepšiemu výsledku. Jednou z ciest pre dosiahnutie tohto cieľa je používanie vysokokvalitných stieracích nožov - raklí.

SWED/CUT® rakle pre tlačiarenský priemysel

Požiadavkami na stieraciu rakľu sú krátke časy uloženia (zábehu), dobrý výkon pre dobrú kvalitu tlače a dlhá životnosť. Všetko je možné dosiahnuť optimálnou kombináciou materiálu rakle, tvaru a jej samotnou výrobou. Pozrite si návod pre výber rakle.

Ponúkame